Kompetencje interpersonalne przede wszystkim! Nadchodzi nowa era.

Kompetencje mają swoje źródło w łacińskim słowie „competentia”, które oznacza „jest uprawniony do osądzania” jak również „ma prawo do wypowiedzi”. Słowo kompetencje oznacza zgodność, odpowiedzialność. Kompetencją można zatem określić zdolność osoby do realizowania określonych działań wynikających z odpowiedzialności, wiedzy, umiejętności i innych indywidualnych cech danego człowieka. Z artykułu dowiesz się m.in.

1. Czym są kompetencje?

2. Co to kompetencje interpersonalne?

3. Dlaczego warto wzmacniać umiejętności interpersonalne w dzisiejszych czasach?

Czym są kompetencje?

Gdybyśmy mieli ująć kompetencje w ramy definicji to brzmiałaby ona tak:

Sztuka Przedsiębiorczości

Połączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. Wyróżniają one daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym, realizacji danych zadań. Działania osoby kompetentnej, w danej dziedzinie, winny spełniać obowiązujące w danej społeczności/organizacji kryteria.

 

 

Brzmi to trochę enigmatycznie, ale sprowadza się do dość fundamentalnej tezy. Kompetencje to kreacja, przez której pryzmat będą postrzegać Cię twoi klienci, współpracownicy i słuchacze. To kreacja, która pozwoli Ci wyróżnić się w morzu marketingowych komunikatów emitowanych przez twoich konkurentów (zwłaszcza w świecie komunikacji online). Na każdym kroku nasz wizerunek, nasza marka nas sprzedaje. Gdy szukamy pracy, gdy szukamy klientów do kolejnych zleceń, gdy prowadzimy jakiekolwiek rozmowy, nie tylko biznesowe. My i nasza marka to rzecz nierozłączna. Dlatego tak ważne jest, by o nią zadbać poprzez świadomą kreację kompetencji, wypracowanie tych których potrzebuje rynek jednocześnie w zgodzie z Twoim charakterem i indywidualnością!

Na pewno interesujące, a może nawet zaskakujące jest to, że:

 • tylko 7% procesu porozumiewania się przebiega za pomocą słów,
 • dalsze 38% to sposób wymawiania słów – ton, tempo mówienia, siła i barwa głosu,
 • niemal 55% informacji dociera do nas poprzez język ciała.

Czym dokładnie są kompetencje interpersonalne?

A. Rakowska i A. Sitko-Lutek w swojej pracy pt. „Doskonalenie kompetencji menedżerskich” przyjmują, że kompetencje mogą być rozumiane jako ogół wiedzy, umiejętności i postaw. To z kolei oznacza, że kompetentny menedżer dzięki odpowiedniej postawie i cechom osobistym będzie chciał i potrafił pozytywnie wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności. Umiejętności interpersonalne są to kompetencje, które pomagają nam w nawiązywaniu lub podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. Są również pomocne przy osiąganiu sukcesów oraz rozwoju osobistym. Zdolności interpersonalne są bardzo ważnym elementem kompetencji zawodowych. Jednak ich jedynym mankamentem jest to, że trudno je zmierzyć, a nauka ich odbywa się przez całe nasze życie. W skład umiejętności miękkich wchodzi wiele elementów, jednak żeby dobrze je zrozumieć, warto podzielić je na dwie grupy.

 • Pierwsza grupa to zdolności dotyczące zarządzania sobą. Są to między innymi asertywność, motywowanie samego siebie, organizacja swojego czasu i zarządzanie własnymi zadaniami, kreatywność, radzenie sobie z czasem i stresem. Te umiejętności pomagają nam samym w efektywnej pracy i wykonywaniu obowiązków. Są one niezbędne do wspierania rozwoju osobistego i ulepszania swoich zdolności społecznych. 
 • Druga grupa to zdolności dotyczące naszych relacji z innymi ludźmi. Tutaj możemy wymienić: umiejętności pracy w grupie, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, delegowania zadań, motywowania innych, zarządzania, szeroko rozumianej komunikacji z innymi ludźmi. Wartość tych umiejętności oceniana jest aż na 76,6 %.

 

Dlaczego warto wzmacniać umiejętności interpersonalne w dzisiejszych czasach?

Ta część artykułu będzie miała charakter prowokacyjny. Ta część artykułu ma za zadanie wzbudzić w czytelniku ciekawość oraz zmotywować do działania. Należy odpowiedzieć sobie szczerze na pytanie… Czy jest się gotowym podjąć wyzwanie ciężkiej ale jakże budującej pracy jaką jest nabywanie i wzmacnianie kompetencji interpersonalnych? Jeżeli tak – to warto czytać dalej. Wskazówki zawarte tutaj pomogą zrozumieć czym są zdolności interpersonalne i zapoczątkować budowanie siebie w sieci oraz offline. O stokroć lepiej niż ludzie, którzy tylko mówią, że chcą to robić lub nie mają wystarczającej specjalistycznej wiedzy na ten temat.

W rzeczywistości nie każdy potrafi się zaprezentować. Wielu ludzi nie umie odpowiednio przedstawić swojej wiedzy i umiejętności, a przez to traci okazje, które oferuje im życie. Wystąpienia publiczne, komunikacja w biznesie czy dobra biznesowa prezentacja stanowią duże wyzwanie. W szkole nikt tego nie uczy. System nauki skupia się na przekazywaniu wiedzy merytorycznej niezbędnej w danym zawodzie, często wiedzę tę weryfikując poprzez testy, co nie sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych. Kiedy opuszczamy mury uczelni czy szkoły, mamy stałe nawyki i zasób merytorycznej wiedzy, które często skutecznie blokują dokonanie zmiany. A wprowadzanie małych zmian i nieustanne dążenie do doskonałości jest istotą sukcesu, dającą wymierne efekty ekonomiczne i społeczne.

Umiejętności miękkie pożądane

Tymczasem pracodawcy, jak wynika z badań, coraz częściej poszukują pracowników posiadających umiejętności miękkie. Połączenie inteligencji społecznej z umiejętnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi. Można tu wskazać na umiejętność:

 • dostosowania wiadomości do określonej grupy odbiorców,
 • wykorzystania w prezentacji elementów wizualnych podnoszących jej jakość,
 • krytycznego myślenia i analizy informacji,
 • planowania i zarządzania czasem,
 • pracy zespołowej z wykorzystaniem energii grup.

Bardzo istotne są umiejętności: aktywnego słuchania, analizy i zarządzania konfliktem, przywództwa i wywierania wpływu oraz obrony przed potencjalną manipulacją. Także umiejętności komunikacyjne, z zakresu negocjacji czy wystąpień publicznych, stanowią niezbędnik na współczesnym rynku pracy. Wszystkie te narzędzia umożliwiają skuteczne interakcje biznesowe. Określane są jako umiejętności władzy, bo mają duży wpływ na rozwój kariery osobistej oraz organizacji, w której ona przebiega. Pomagają budować relacje, kreować pozytywne zmiany w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych, poprawiać wydajność, a przez to stanowią kluczowe czynniki sukcesu w miejscu pracy.

3 umiejętności, które mają największe znaczenie dla pracodawców

World Economic Forum w raporcie „Future of Jobs 7” wskazało trzy umiejętności, które w 2020 r. miały największe znaczenie dla pracodawców:

 • kompleksowe rozwiązywanie problemów (zrozumienie natury problemu, znalezienie jego przyczyny i jej eliminacja),
 • kreatywność (generowanie licznych nowych i wartościowych pomysłów),
 • krytyczne myślenie.

Umiejętności miękkie dzisiaj i w przyszłości to nie fanaberia, ale niezbędnik! Najczęściej właśnie te wyżej wymienione zdolności można znaleźć w ogłoszeniu o prace. Dlatego, że są one jedną z najważniejszych części sukcesu wykonywania zadania w grupie ludzi, jaką jest firma. Biorąc pod uwagę fakt jakim jest( w dzisiejszych czasach) ogromna niepewność na rynku pracy w postaci prowadzenia tradycyjnych biznesów. To powoduje, że ludzie zmieniają swoje źródła zarabiania pieniędzy na bardziej elastyczne, równie dochodowe jak i pozwalające na prace zdalną.

Umiejętności miękkie są zdolnościami, których nie uczymy się w szkole. Istnieją oczywiście kursy, na których można zdobyć tajniki kompetencji miękkich, takich jak na przykład asertywność, negocjowanie czy motywowania innych. Są one dobrym początkiem w drodze do ich poznawania i rozwijania. Jednak najlepszą metoda nauki jest nauka poprzez ciągłe wchodzenie w relacje społeczne i ciągłe ćwiczenia zdolności, które każdy z nas posiada. Wyrobienie w sobie umiejętności interpersonalnych, wręcz opanowanie ich do perfekcji nie jest rzeczą trudną. Każdy człowiek to ma, ale już od niego tylko zależy co z tym zrobi mając wiedzę o ważności tej kompetencji, która jest rzeczą priorytetową w obecnym czasie.

Narazie ludzie sceptycznie podchodzą do tego. Tak samo jak podchodzili do niedawna sceptycznie do pracy zdalnej ale wystarczy spojrzeć na to jak pandemia wpłynęła na zmianę tego myślenia. Nagle wszyscy pracują zdalnie i to samo stanie się za chwilę z położeniem ogromnego nacisku na świadome kreowanie siebie. Teraz jeszcze nie wszyscy wiedzą o tym – dlatego warto być pierwszym!

 

Autor: Karolina Szlachetka

#stepbystep

Komentarze (1)

Jeśli jestem np. prawnikiem, moje kompetencje są kluczowe. To po prostu zestaw cech, wiedza, doświadczenie. Problem dobrze opisany.

Zostaw komentarz